מכונים לטיהור שפכים הם מתקנים אליהם מתנקזים שפכי הביוב למטרות טיהור. לאחר הטיהור, המים מושבים לנחלים בטבע או מנוצלים למטרות חקלאות.
מכוני טיהור אינטנסיביים פועלים לרוב על בסיס שיטת הבוצה המשופעלת. בתהליך מסוג זה מזרימים אוויר בכמויות גדולות לאגני איוור, במטרה ליצור אוכלוסיית חיידקים פעילה. החיידקים מפרקים את התרכובות האורגניות והחנקניות אשר מצויות בשפכים והופכים אותם לביומסה ולגז שנפלט לאטמוספירה. לאחר מספר שעות השפכים המטוהרים מועברים לאגני שיקוע, שם מפרידים את המוצקים המרחפים ומקבלים מי קולחין. יתרת הבוצה מסולקת כבוצה עודפת.
תהליך הטיפול בשפכים במכוני הטיהור האינטנסיביים מחולק ל-3 חלקים עיקריים.
טיפול ראשוני: טיפול הכולל סינון גס של שפכי הביוב, שיקוע של החלקיקים הכבדים ושיקוע הכולל הרחקת חלק מהמוצקים המרחפים. חלקיקים אלה קטנים וגורמים לעכירות המים, מה שיכול להוביל לסכנות בריאותיות.
טיפול שניוני: תהליך ביולוגי בו מפרקים את החומר האורגני בשפכים, מרחיקים את המוצקים המרחפים, מחטאים את מי הקולחין לצורך סילוק מעבירי מחלות ומשקעים את הבוצה. בסוף תהליך זה מקבלים מי קולחין צלולים שמכילים ריכוז חומר אורגני נמוך.
טיפול שלישוני: טיפול נוסף לקולחין אשר מעלה את איכות המים לכזו שניתן להשתמש בה למטרות חקלאות והשקיה מעל אקוויפרים. המים אשר מתקבלים בסוף שלב זה אינם מסוכנים לבריאות הציבור ואינם מזהמים את האקוויפרים. בטיפול השלישוני מתרחשים התהליכים הבאים: סילוק חנקן בתהליך ביולוגי, סילוק זרחן בתהליך ביולוגי ו/או על ידי כימיקלים, סינון נוסף של מוצקים מרחפים, סינון גרביטציוני (סינון הקולחין בעזרת חול) וסינון בלחץ (סינון הקולחין על ידי העברה במסנני חול סגורים).

הקמת מכונים לטיהור שפכים הינו תהליך חשוב מבחינה סביבתית. ישראל היא מעצמת טיהור שפכים וידועה ביכולת טיהור של 99% משפכי הביוב שלה. הבתים והמפעלים של כולנו שופכים ביוב, ובמקום שהוא יגיע לים ויזהם את כדור הארץ – הוא מופנה לחקלאות. בכך אנו משאירים את העולם נקי ומפחיתים את החתימה הסביבתית שאנו, בני האדם, משאירים על העולם.

הקמת, שדרוג ואחזקת מכוני טיהור

מכוני טיהור