משאבות ארכימדס, המוכרות גם כמשאבות בורגיות, נועדו להנעת חומרים במרקם צמיגי או נוזלים הקיימים בתוכם מוצקים, כמו שפכים, ביוב, בוצה, כימיקלים וחומרים צמיגיים נוספים. העברת הנוזלים נעשית על ידי דחיקתם מפתח יניקת המשאבה ומשם אל קצה הסניקה. המשאבה משתמשת בבורג אחד עד שלושה, תלוי בסוג המשאבה, לצורך הנעת החומר הנשאב. סיבוב הבורג יוצר כוח גזירה הדוחק את החומר הנשאב לכל אורך הציר של הבורג – החל מהפתח בו נוצרת יניקה ועד לקצה הסניקה של המשאבה. קיימות משאבות בורגיות באורכים שונים, וכן בעלות הספקי מנוע שונים. הנתונים הללו קובעים את עוצמת הלחץ שהמשאבה מסוגלת להפעיל. 
טכנולוגיה דומה לזו של המשאבה הבורגית קיימת עוד מתקופת מצרים העתיקה – אז שימשה לשאיבת מים מנהר הנילוס וחשיבותה היה רבה. כיום, בעולם התעשייה עושים שימוש רב במשאבות בכלל ובמשאבות בורגיות בפרט. המשאבה הבורגית משמשת עבור מטרות שונות ועבור צרכים רבים ומגוונים. יתרונה הברור של משאבה בורגית על פני משאבות אחרות נמצא ביכולתה להעביר נוזלים צמיגיים יחסית או נוזלים עם מוצקים אורגניים רבים ללא אפקט "הגזירה" המתאפיין בסוגים רבים אחרים של משאבות. יכולת זו, מקנה למשאבה הבורגית יתרון משמעותי בשימוש לשאיבות הדורשות מינימום התערבות או פגיעה במאפייני החומר הנשאב. יתרון נוסף הוא היכולת להחליף את מיקום המשאבה ולהציב אותה בנקודות עבודה שונות ועבור צרכים שונים, מבלי לשנות את המשאבה או את הספק המנוע. 
בדומה למשאבה הבורגית, גם המפרדה הבורגית משתמשת בסיבוב הבורג כדי להניע את המוצקים ולהפריד אותם מהנוזלים במטרה לפנות ולסנן את הנוזל. המפרדה לוחצת את המוצקים בבורג אל מול רשת סינון והמים נסחטים החוצה דרך הרשת. 
כלים הנמצאים בשימוש רב ויומיומי, כמו משאבות בורגיות ומפרדות, עלולים לצבור תקלות ונזקים. הפעולה הרציפה והמגע המתמיד עם נוזלים וכימיקלים שונים, שוחקים את חלקי המוצר עם הזמן וגורמים להפרעות בפעילותו התקינה. כל משאבה צוברת נזקים במהלך תקופת השימוש וכל משאבה זקוקה מפעם לפעם לתיקון. אנו מזמינים אתכם לפנות לחברתנו י.יונש ובניו בע"מ כדי לברר על שיפוץ משאבות ארכימדס ומפרדות. אצלנו תקבלו מענה אמין ומקצועי כאשר לנגד עינינו מטרה אחת בלבד– לעזור לכם להיות מרוצים. 

שיפוץ משאבות ארכימדס ומפרדות

מכוני טיהור